Weekly News

“Alleen al als het gaat om informatie-uitwisseling tussen professionals valt er nog een wereld te winnen.” GEZONDHEIDSZORG

Digitalisering van de zorg: waar staan we nu?

De zorg digitaliseert. Tegen welke obstakels lopen we nog aan? “Sommigen willen dat de patiënt het eigendomsrecht heeft. Maar in de praktijk werkt dat misschien minder goed, omdat de patiënt specialistische kennis mist.”

“Het veld is enorm in transitie en dat schept hoge verwachtingen bij zowel professionals als beleidsmakers en patiënten zelf.” Aan het woord is Martine de Bruijne, Associate Professor Quality and Safety in Health Care bij het VUmc. In haar vak heeft De Bruijne al veel interessante innovaties de revue zien passeren. Neem de ‘Ik-herstel-app’. “Die is ontwikkeld voor patiënten die een gynaecologische ingreep hebben gehad, om hen weer snel aan het werk te krijgen. Voorheen duurde dat proces langer, omdat patiënten wisselend advies kregen. Het was vaak niet duidelijk wat ze wel en niet konden doen na een operatie. Nu wordt de expertise van verschillende professionals samengebracht.”

De Bruijne is ook betrokken bij het project Registratie aan de Bron. “Daarmee willen we het effectief delen van gegevens tussen zorg- instellingen stimuleren. Nu communiceren professionals nog vaak langs elkaar heen. Via Registratie aan de Bron maakt het niet uit wat voor systeem je gebruikt: de informatie – van leeftijd en geslacht tot bepaalde ziektes waar de patiënt mee kampt – wordt op een uniforme manier vastgelegd, zodat elke bevoegde er makkelijk gebruik van kan maken.”

Ook Johan Krijgsman, programmaleider landelijke e-health-monitor en manager bij expertisecentrum Nictiz, ziet kansen. “Alleen al als het gaat om informatie-uitwisseling tussen professionals valt er nog een wereld te winnen.” Hij pleit vooral voor een focus op het ‘laaghangend fruit’. “Denk aan online herhaal- recepten, e-consults en digitaal inzicht in het eigen patiëntendossier (EPD). We weten dat zorggebruikers positief tegenover deze ontwikkelingen staan, maar het wordt nog niet door elke zorgverlener aangeboden.”

Kansen genoeg dus, maar vanzelf gaat de transitie naar een digitaal zorgsysteem volgens de experts echter niet. De Bruijne: “Kijk alleen al naar het notitieblok van een huisarts: een ander zou weer hele andere steekwoorden noteren.” En ook over de vraag van wie data in het EPD eigenlijk zijn, bestaat nog veel discussie. De Bruijne: “Sommigen willen dat de patiënt het eigendomsrecht heeft. Maar in de praktijk werkt dat misschien minder goed, omdat de patiënt specia- listische kennis mist.” De privacy- wetgeving zet ook een rem op bepaalde ontwikkelingen, zo stelt De Bruijne. “Maar het is tegelijkertijd wel van groot belang de privacy van iedere betrokkene bij de zorg te borgen. Hoe vaak gebeurt het nog niet dat een zorgverlener onbedoeld werkgerelateerde informatie in het openbaar vermeldt via social media? Daar moeten we vanaf.”

De digitalisering biedt dus legio mogelijkheden voor de zorgsector, maar De Bruijne hamert er wel op dat techniek altijd het onmisbare mensenwerk in de zorg ondersteunt. “Een extra chemokuur kan het leven van een kankerpatiënt bijvoorbeeld verlengen, maar wat als die graag nog zijn zus in Canada bezoekt? Daar moet hij fit voor zijn en dus laat hij wellicht liever de chemo aan zich voorbijgaan. Op die manier denkt een computer natuurlijk niet.” “Goed contact met een patiënt is in veel gevallen de unieke bijdrage aan het therapieresultaat”, voegt doctor Gert Jan Kloens, specialist en ontwikkelaar e-health en vertegenwoordiger NIP voor Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ, eraan toe. “E-health kan dat niet vervangen.” Ook Krijgsman denkt dat er in veel gevallen een mix zal ontstaan tussen digitaal contact waar het kan en persoonlijk contact waar het moet. “Met e-health wordt zorg minder plaatsafhankelijk. Denk bijvoorbeeld aan telemonitoring, waarbij een patiënt thuis zijn gezondheid in de gaten houdt en die informatie doorspeelt aan het ziekenhuis.”

De mate waarin e-health omarmd wordt, verschilt volgens Krijgsman tenslotte per deelsector van de zorg. “Je ziet dat huisartsen bijna honderd procent geautomatiseerd werken. Zij doen volop aan e-consults en werken met digitale dossiers. Patiënten zijn daarentegen minder goed op de hoogte van deze mogelijkheden. Daar is dus nog wat werk aan de winkel.”

Delen

Journalist

Wendy de Liefde

Related articles