Weekly News

UT verbindt werelden technologie en zorg ADVERTENTIE

Integrale aanpak op unieke wijze vormgegeven

De Universiteit Twente (UT) staat middenin de maatschappij. Wetenschappers en docenten ontlenen hun vragen en projecten aan maatschappelijke vraagstukken en reageren daardoor snel op nieuwe ontwikkelingen. De universiteit gaat in gesprek met instanties, patiënten en de gemeente. Welke problemen ervaren mensen écht?    

‘Nieuwe technologieën kunnen een enorme bijdrage leveren aan het persoonlijker maken van de zorg’ 

De kennis die voortkomt uit de onderzoeken die de UT doet, vertaalt zij naar nieuwe producten of diensten. De realisatie van oplossingen in de praktijk wordt ondersteund en verbeterd door de interdisciplinaire aanpak van de UT. “Wij lopen hierin voorop”, aldus prof. dr. Hermie Hermens, hoogleraar Telemedicine aan de UT. Door naast ingenieurs en technisch geneeskundigen ook gedragswetenschappers mee te laten denken over innovaties, ontstaan oplossingen die beter toepasbaar zijn in de samenleving. De universiteit slaat de brug tussen de verschillende disciplines; gezondheid, technologie, psychologie en gedragswetenschappen.

De behoefte aan zorg is groot en neemt de komende jaren verder toe, weet Hermens. “De huidige zorg gaat uit van een ‘reparatiebenadering’; wanneer je iets mankeert, word je opgelapt. Daar zijn we als medische wereld goed in, het heeft ons veel gebracht. Zo is onze levensverwachting aanzienlijk gestegen.” Hermens houdt zich als biomedisch ingenieur bezig met nieuwe diensten die de zelfredzaamheid van mensen met chronische aandoeningen vergroten. “Echter”, vervolgt hij, “deze reparatiebenadering is ongeschikt voor de zorg die nodig is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven. We leven langer door met chronische aandoeningen, zoals diabetes type 2, hartfalen en COPD. De ziekenhuisopnames worden korter; we willen mensen eerder naar huis hebben. Dat kan, maar dan moeten we patiënten wel goed op afstand kunnen monitoren om tijdig in te kunnen grijpen indien nodig en om ze te ondersteunen in de zelfmanagement van hun aandoeningen. Technologie kan hierbij de nodige ondersteuning bieden.” Hermens benadrukt het belang van psychologen en gedragswetenschappers bij de ontwikkeling van dergelijke technologie en om ervoor te zorgen dat deze goed aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de gebruikers.


Persoonlijkere zorg
De universiteit luistert naar de patiënten en zorgverleners: waar hebben zij behoefte aan? De belangrijkste uitdaging in de zorgsector blijkt het persoonlijk maken van de zorg. “Jarenlang is ernaar gestreefd de zorg efficiënter en effectiever te maken met behulp van protocollen, systemen en standaarden. Het draaide te veel om geld in plaats van de patiënt”, aldus Heleen Miedema, opleidingsdirecteur bij de UT. “Nieuwe technologieën kunnen een enorme bijdrage leveren aan het persoonlijker maken van de zorg. Het vergaren van data van patiënten kan op een laagdrempelige en simpele manier, denk bijvoorbeeld aan het meten van bloeddruk en hartslag via een iPhone.” Zaken die vroeger in het ziekenhuis gemeten moesten worden, kunnen mensen nu zelf thuis doen, zo vertelt de directeur. ”Bovendien kunnen mensen 24 uur per dag gemonitord worden. Hierdoor zijn veel data beschikbaar, waardoor de behandeling telkens verbeterd kan worden.”

De volgende stap is volgens UT-hoogleraar eHealth Lisette van Gemert-Pijnen om deze data te vertalen naar nieuwe methodieken voor het ontwikkelen van modellen voor bevordering van gezond gedrag. Enerzijds kan technologie benut worden om data te verzamelen, anderzijds om data te analyseren. “Hoe trek je conclusies uit data en hoe koppel je hier een persoonsgericht coachingsmodel aan? Hoe zet je data in voor de persoonlijke begeleiding van elke patiënt? Met die vraagstukken houden we ons bezig.”


Mensen motiveren

Het beschikbaar zijn van een technologie lost nog niets op. Mensen moeten zich vertrouwd voelen met technologie om zich heen en bereid zijn om hiermee te werken, zodat de toepassing optimaal benut kan worden. Er moet een attitude gecreëerd worden waarin technologie in de maatschappij vanzelfsprekend is. De UT brengt deze attitude over op studenten. Ook het onderzoek van het center voor eHealth Research is hierop gericht. Van Gemert houdt zich bezig met persuasieve gezondheidstechnologie: hoe kun je mensen inspireren en motiveren zodat zij de beschikbare techniek ook daadwerkelijk gebruiken? Dit geldt niet alleen voor de patiënten, maar ook voor de zorgverleners. Onderzoekers op gebied van gezondheid bij de UT richten zich op de vraag hoe technologieën ontworpen kunnen worden op een manier die rendabel, motiverend en implementeerbaar is. Door de intense samen- en wisselwerking tussen gezondheid, technologie, psychologie en gedragswetenschappen staat de menselijke maat in technologie centraal. Mensen moeten gewend raken aan het 24 uur per dag gebruikmaken van technologie, aan 24 uur per dag geobserveerd worden, aan social robots en real-time feedback. “Als een obesitaspatiënt naar de McDonald’s wil gaan, krijgt hij in de toekomst een trigger die hem motiveert om toch rechtsomkeert te maken”, aldus Van Gemert.

UT loopt voorop
Op de UT ontwikkelt men coachingsystemen om mensen meer bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen aan hun gezondheid. Hierin zijn de diverse disciplines volgens Hermens “heel hard nodig”. Hierop inspelend heeft de UT vorig jaar het Centrum voor Monitoring en Coaching opgezet, waarin de diverse disciplines laagdrempelig samenwerken. Het unieke van de UT is de wijze waarop zij de ontwerpgerichte aanpak vormgeeft, namelijk in samenwerking met ingenieurs, technisch geneeskundigen en sociale en biomedische wetenschappers. Samen zoeken zij naar creatieve en innovatieve oplossingen voor vraagstukken uit de gezondheidszorg. De studenten worden opgeleid om zelf oplossingen te bedenken voor alle uitdagingen die de toekomst te bieden heeft.
Hermens: “Iedereen in ons werkveld voelt de behoefte om de problematiek integraal van oplossingen te voorzien, maar wij lopen hierin voorop.” Het feit dat de UT een relatief kleine universiteit is, heeft hier zeker een rol in. “Wij weten elkaar hier snel te vinden.” Overigens is het de wens om te groeien, zeker op dit gebied. “We staan al bekend als de ondernemende universiteit, met veel spin-offs. Het bundelen van disciplines draagt zeker bij aan extra succes voor de UT en initiatieven die naar de markt worden gebracht.” De samenwerking met verpleeg- en verzorgingsinstellingen is ook intensiever geworden. “Als je voor de zorg succesvol iets wilt ontwerpen, moet je eerst in discussie gaan met de stakeholders: patiënten, zorgprofessionals en mantelzorgers. Maar ook zorgverzekeraars en steeds vaker ICT-bedrijven.”
    

Delen

Journalist

Related articles