Weekly News

Anita Witzier pleit voor positieve gezondheid

dec 22, 2017

Een rode draad in het leven van televisiepresentatrice Anita Witzier (1961) is de gezondheidszorg. Zo is ze al jarenlang ambassadeur van het Reumafonds, wordt ze veelvuldig gevraagd als dagvoorzitter bij zorgsymposia en presenteert ze programma’s als ‘Anita wordt opgenomen’ en ‘Dokters vs Internet’. Het heeft haar denken over gezondheidszorg mede beïnvloed. Witzier breekt een lans voor positieve gezondheid. “De focus ligt op de kracht en de eigen regie van mensen.”

E-health maakt zorg efficiënter

jan 12, 2017

Digitalisering heeft vaak betrekking op de ouderenzorg. Maar generatie Y heeft het nakijken. “Dat komt onder meer door onmacht en een gebrek aan kennis bij artsen over wat er allemaal mogelijk is.”

Integrale aanpak op unieke wijze vormgegeven

dec 1, 2016

De Universiteit Twente (UT) staat middenin de maatschappij. Wetenschappers en docenten ontlenen hun vragen en projecten aan maatschappelijke vraagstukken en reageren daardoor snel op nieuwe ontwikkelingen. De universiteit gaat in gesprek met instanties, patiënten en de gemeente. Welke problemen ervaren mensen écht?    

Redmax implementeert met de menselijke maat

nov 9, 2016

De wereld van de zorg verandert heel rap door technologisce ontwikkelingen, die bovendien steeds sneller volwassen wordt. Redmax helpt zorginstellingen deze verandering gecontroleerd en met impact door te voeren. “We kunnen disruptief denken, maar begrijpen ook de menselijke kant van veranderen én van goede zorg”, zegt Jack van Gils, directeur van Redmax. 

Gezondheid belangrijk thema op universiteiten

nov 7, 2016 Naast geneeskunde bestaan er ook andere universitaire opleidingen die de focus leggen op gezondheid, in de breedste zin van het woord. Voor de zorg, voor de maatschappij en voor de fun. “De moleculaire biologie wordt gecombineerd met de gezondheidszorg. En het is heel leuk om daar getuige van te zijn.”

E-health is een markt met enorm potentieel

nov 7, 2016 Door alle medische verbeteringen en innovaties worden we steeds ouder. Maar de kosten van de gezondheidszorg rijzen de pan uit. Met e-health oplossingen kunnen patiënten worden gemonitord. “Een markt met een enorm potentieel, maar er zijn ook nog de nodige uitdagingen te overwinnen.”

Big Data hulpmiddel tegen oplopende kosten

nov 7, 2016 Geneesmiddelen vormen een essentieel onderdeel van de behandeling van menig ziektebeeld. Maar aan deze medicijnen hangt voor ziekenhuizen steeds vaker een indrukwekkend prijskaartje. Big Data moet hier verandering in brengen.

Digitalisering van de zorg: waar staan we nu?

nov 7, 2016 De zorg digitaliseert. Tegen welke obstakels lopen we nog aan? “Sommigen willen dat de patiënt het eigendomsrecht heeft. Maar in de praktijk werkt dat misschien minder goed, omdat de patiënt specialistische kennis mist.”